Naši autori

Donellan, Keith S.

Príspevky v časopise Organon F

1998

Donellan, K.S. Referencia a určité deskripcie. Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 31-51. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF