Naši autori

Sýkora, Peter

Príspevky v časopise Organon F

1997

Sýkora, P. Kladistická revolúcia a koncepcia historických esencií. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 403-408. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Sýkora, P. Dojčenské štádium postmoderny na Slovensku. Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 71-77. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Sýkora, P. Druhy ako historické esencie. Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 225-243. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF