Naši autori

Zlatoš, Pavol

Príspevky v časopise Organon F

1996

Zlatoš, P. Gödelov ontologický dôkaz existencie Boha. Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 211-238. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF