Article/Publication Details

(Original title: Rossův paradox a základy (deontické) logiky)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 56-66. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,250
Number of visits today: 0
Last visit: 11.10.2019 - 20:28