Organon F Authors

Svoboda, Vladimír

Articles in Organon F

2016

Svoboda, V. Δ-TIL and Problems of Deontic Logic. Organon F, 2016, vol. 23, No 4, pp. 539-550.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Svoboda, V. Rules, Norms, and Analytical Philosophical Discourse. Organon F, 2012, vol. 19, No 2, pp. 143-179.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Crane, T. - Svoboda, V. Causation, Interpretation and Omniscience: A Note on Davidson's Epistemology. Organon F, 2004, vol. 11, No 2, pp. 117-127.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Svoboda, V. Graham Priest, Logic. A Very Short Introduction. Organon F, 2002, vol. 9, No 1, pp. 116-118.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Articles in Organon F Supplements

2017

Svoboda, V. Physical Objects and Individuals in Limbo. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 109-122.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Svoboda, V. Language Games and the Segmentation of Deontic Logic. Organon F, 2014, vol. 21, Supplementary Issue 1, pp. 168-184.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Peregrin, J. - Svoboda, V. Which Formula is the Right One? (Criteria of Adequacy of Logical Analysis). Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 163-179.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Svoboda, V. Co říká Harova teze?. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 139-156. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Svoboda, V. Nesnesitelná lehkost platonismu. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 198-208. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Svoboda, V. - Peregrin, J. Between Sentences and Propositions. What Is the Role of Ideal Entities in Philosophy of Language?. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 119-136. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Svoboda, V. K principům logické analýzy. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 50-67. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2000

Svoboda, V. Empirista v babylónské knihovně. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 122-132. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Svoboda, V. Hranice mého jazyka a světa. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 55-64. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF