Article/Publication Details

(Original title: Privátny priestor a základy poznania)
In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, 2004, pp. 249-258. ISBN 80-967225-1-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,221
Number of visits today: 0
Last visit: 28.05.2023 - 18:57