Organon F Authors

Čana, Tomáš

Articles in Organon F

2006

Čana, T. „Grammar Rule“ in Later Wittgenstein. Organon F, 2006, vol. 13, No 3, pp. 349-360.
[Abstract] [PDF]

2002

Čana, T. On "Determinaci" of Meaning In Investigations. Organon F, 2002, vol. 9, No 1, pp. 46-63.
[Abstract] [PDF]

1999

Čana, T. Hilary Putnam - Richard Rorty: Co po metafyzice?. Organon F, 1999, vol. 6, No 2, pp. 178-180.
[PDF]

 

2004

Čana, T. Privátny priestor a základy poznania. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 249-258. ISBN 80-967225-1-4

2002

Čana, T. Jazyk, myseľ a skepticizmus. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 85-96. ISBN 1335-0668