Naši autori

Čana, Tomáš

Príspevky v časopise Organon F

2006

Čana, T. „Gramatické pravidlo“ u neskorého Wittgensteina. Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 349-360. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2002

Čana, T. O "určitosti" významu v Skúmaniach. Organon F, 2002, roč. 9, č. 1, s. 46-63. (State)
[Abstrakt] [PDF]

1999

Čana, T. Hilary Putnam - Richard Rorty: Co po metafyzice?. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 178-180. (Recenzie)
[PDF]

 

2004

Čana, T. Privátny priestor a základy poznania. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 249-258. ISBN 80-967225-1-4

2002

Čana, T. Jazyk, myseľ a skepticizmus. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 85-96. ISBN 1335-0668