Article/Publication Details

(Original title: Vlastné mená, bezprostredná a sprostredkovaná referencia)
In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, 1998, pp. 30-39. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,529
Number of visits today: 0
Last visit: 26.05.2024 - 05:37