Organon F Authors

Zouhar, Marián

Articles in Organon F

2010

Duží, M. - Cmorej, P. - Zouhar, M. Prof. Pavel Materna‘s Jubilee. Organon F, 2010, vol. 17, No 3, pp. 434-436.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Zouhar, M. Quantification in Natural Language (XI) . Organon F, 2008, vol. 15, No 3, pp. 383-398.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (XII). Organon F, 2008, vol. 15, No 4, pp. 508-540.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Zouhar, M. Foreword. Organon F, 2007, vol. 14, No 1, pp. 3-5.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (V). Organon F, 2007, vol. 14, No 1, pp. 98-117.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (VI). Organon F, 2007, vol. 14, No 2, pp. 242-263.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (VII). Organon F, 2007, vol. 14, No 3, pp. 379-398.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (VIII). Organon F, 2007, vol. 14, No 4, pp. 525-541.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Cmorej, P. - Zouhar, M. Proper Names, Their Semantics and Philosophical Problems (V). Organon F, 2006, vol. 13, No 1, pp. 55-66.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (I). Organon F, 2006, vol. 13, No 1, pp. 101-122.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (II). Organon F, 2006, vol. 13, No 2, pp. 232-251.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Sir Peter Frederick Strawson. Organon F, 2006, vol. 13, No 2, pp. 271-273.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Zouhar, M. Proper Names, Their Semantics, and Philosophical Problems (VI). Organon F, 2006, vol. 13, No 3, pp. 367-378.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (III). Organon F, 2006, vol. 13, No 3, pp. 379-394.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Quantification in Natural Language (IV). Organon F, 2006, vol. 13, No 4, pp. 539-553.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Proper Names, Their Semantics, and Philosophical Problems (I). Organon F, 2005, vol. 12, No 1, pp. 80-94.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Proper Names, Their Semantics, and Philosophical Problems (II). Organon F, 2005, vol. 12, No 2, pp. 193-203.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Proper Names, Their semantics, and Philosophical Problems (III). Organon F, 2005, vol. 12, No 3, pp. 335-350.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Eros Corazza, Reflecting the Mind. Organon F, 2005, vol. 12, No 3, pp. 354-359.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Proper Names, Their Semantics and Philosophical Problems (IV). Organon F, 2005, vol. 12, No 4, pp. 429-437.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Zouhar, M. Proper Names and Their Use. Organon F, 2004, vol. 11, No 1, pp. 56-62.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Saul A. Kripke, Pomenovanie a nevyhnutnosť. Organon F, 2004, vol. 11, No 1, pp. 82-86.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Did Analytical Philosophy Rise?. Organon F, 2004, vol. 11, No 2, pp. 202-207.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Dezider Kamhal, Význam a jazyková prax. Organon F, 2004, vol. 11, No 2, pp. 217-223.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. TIL and Anaphora. Organon F, 2004, vol. 11, No 4, pp. 437-446.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Zouhar, M. P. F. Strawson, Analýza a metafyzika. Organon F, 2003, vol. 10, No 1, pp. 107-111.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Alex Orenstein, W. V. Quine. Organon F, 2003, vol. 10, No 3, pp. 351-355.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Zouhar, M. Rom Harré - Grant R. Gillet, Diskurz a myseľ. Organon F, 2002, vol. 9, No 3, pp. 353-357.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Zouhar, M. Prokop Sousedík: Logika pro studenty humanitních oborů. Organon F, 2001, vol. 8, No 1, pp. 112-115.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Rigid Designators and Reference. Organon F, 2001, vol. 8, No 2, pp. 150-173.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Remarks on Language and Ideal Signs. Organon F, 2001, vol. 8, No 3, pp. 314-322.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Between Words and Worlds. A Festschrift for Pavel Materna. Organon F, 2001, vol. 8, No 3, pp. 347-350.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. On Infinitely Long Expressions (addendum). Organon F, 2001, vol. 8, No 4, pp. 443.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Zouhar, M. Petr Kolář: Argumenty filosofické logiky. Organon F, 2000, vol. 7, No 2, pp. 218-221.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Materna, P.: Concepts and Objects. Organon F, 2000, vol. 7, No 4, pp. 470-477.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Jespersen, B. - Zouhar, M. Proper Proper Names. Organon F, 1999, vol. 6, No 2, pp. 140-153.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Reference and Russel's Theory of Proper Names. Organon F, 1999, vol. 6, No 3, pp. 240-252.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Jespersen, B. - Zouhar, M. Proper Proper Names (2). Organon F, 1999, vol. 6, No 3, pp. 272-291.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Zouhar, M. P. Ludlow (ed.): Readings in the Philosophy of Language. Organon F, 1998, vol. 5, No 3, pp. 313-319.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. P. Kolář - V. Svoboda: Logika a etika. Organon F, 1998, vol. 5, No 4, pp. 415-418.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Zouhar, M. Frege on Meaning. Organon F, 1997, vol. 4, No 1, pp. 15-38.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. M. Dummett: Origins of Analytical Philosophy. Organon F, 1997, vol. 4, No 2, pp. 198-204.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Sense and Reference of Indexical Expressions. Organon F, 1997, vol. 4, No 3, pp. 246-263.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Logica '95. Proceedings of the 9th International Symposium. Organon F, 1997, vol. 4, No 4, pp. 425-427.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Zouhar, M. S. Neale: Descriptions. Organon F, 1996, vol. 3, No 2, pp. 203-209.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning. Organon F, 1996, vol. 3, No 4, pp. 421-432.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Articles in Organon F Supplements

2017

Bielik, L. - Zouhar, M. Foreword. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Fictional Objects and Their Properties. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 132-152.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Zouhar, M. A Puzzle about Rigid Designation. Organon F, 2015, vol. 22, Supplementary Issue 1, pp. 96-117.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Zouhar, M. Epistemic Contextualism and Its Motivation. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 171-186.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Indexical Expressions and Context-Sensitivity. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 1, pp. 206-222.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Zouhar, M. Preface. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Two Kinds of Unarticulated Constituents. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 291-307.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Zouhar, M. Kontextualizmus a jeho skryté pozadie. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 39-62. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Zouhar, M. O zmysle bez denotátu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 11-23. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Zouhar, M. Propozičné radikály. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 226-239. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Zouhar, M. Fiction, Pretense and Propositions. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 204-211. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2002

Zouhar, M. Logický atomizmus a pomenovanie. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 119-129. ISBN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Zouhar, M. O referencii a denotácii vlastných mien. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 88-97. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998