Article/Publication Details

(Original title: Neurčitosť prekladu a mienenie)
In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2009, pp. 59-75. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,990
Number of visits today: 0
Last visit: 18.01.2022 - 15:30