Organon F Authors

Ježík, Peter

Articles in Organon F

2008

Ježík, P. W. V. O. Quine, Vybrané články k ontologii a epistemologii. Organon F, 2008, vol. 15, No 4, pp. 546-555.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2009

Ježík, P. Neurčitosť prekladu a mienenie. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 59-75. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF