Article/Publication Details

(Original title: Kde končí lingvistika, začína logika, a naopak)
In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, pp. 68-77. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,498
Number of visits today: 0
Last visit: 20.04.2024 - 00:11