Organon F Authors

Geistová Čakovská, Barbora

Articles in Organon F

2010

Geistová Čakovská, B. F. Recanati, Philosophie du langage (et de l’esprit). Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 121-125.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Geistová Čakovská, B. J. Raclavský, Jména a deskripce. Logicko-filosofická zkoumání. Organon F, 2010, vol. 17, No 2, pp. 257-259.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Geistová Čakovská, B. J. Saul, Simple Sentences, Substitution and Intuitions . Organon F, 2008, vol. 15, No 4, pp. 541-545.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Geistová Čakovská, B. Pavel Tichý’s Collected Papers in Logic and Philosophy. Organon F, 2006, vol. 13, No 4, pp. 567-571.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Geistová Čakovská, B. Organon F, 2005, vol. 12, No 1, pp. 116-118.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Articles in Organon F Supplements

2012

Geistová Čakovská, B. Semantic and Pragmatic Meaning of Language Expressions. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 46-55.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

2010

Geistová Čakovská, B. Pragmatická sémantika. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 32-38. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Geistová Čakovská, B. Analýza blízkoznačných slov pomocou náležitostí. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 67-82. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Geistová Čakovská, B. Kde končí lingvistika, začína logika, a naopak. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 68-77. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF