Article/Publication Details

(Original title: Problém identity jazykového výrazu a vzťahy synonymie z hľadiska logickej, lingvistickej sémantiky a pragmatickej sémantiky)
In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011, pp. 115-125. ISSN 1335-0668
File to download: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 2,410
Number of visits today: 1
Last visit: 29.05.2023 - 23:19
PDF downloads: 592