Article/Publication Details

(Original title: Složení přirozeného jazyka z hlediska transparentní intenzionální logiky)
In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, pp. 78-98. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Document Statistics:

Number of visits: 1,472
Number of visits today: 0
Last visit: 10.12.2019 - 23:55