Organon F Authors

Raclavský, Jiří

Articles in Organon F

2014

Raclavský, J. Constructional vs. Denotational Conception of Aboutness. Organon F, 2014, vol. 21, No 2, pp. 219-236.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Tichý’s Possible Worlds. Organon F, 2014, vol. 21, No 4, pp. 471-491.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Raclavský, J. H. Field, Saving Truth from Paradox. Organon F, 2013, vol. 20, No 2, pp. 262-265.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Raclavský, J. The Contingency of Existence of Intentional Entities. Organon F, 2012, vol. 19, No 2, pp. 227-237.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. D. Patterson (ed .), New Essays on Tarski and Philosophy. Organon F, 2012, vol. 19, No 2, pp. 266-270.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. L. Horsten, The Tarskian Turn. Deflationism and Axiomatic Truth. Organon F, 2012, vol. 19, No 3, pp. 415-420.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Foundations of the Explication of Semantic Notions. Organon F, 2012, vol. 19, No 4, pp. 488-505.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Raclavský, J. Bare Individuals and Three Theses. Organon F, 2011, vol. 18, No 4, pp. 512-517.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Raclavský, J. On Different Notions of Bareness. Organon F, 2010, vol. 17, No 2, pp. 227-232.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. What is Contingent Existence of Individuals?. Organon F, 2010, vol. 17, No 3, pp. 374-387.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Raclavský, J. Pure Individuator: Correction of the Definition. Organon F, 2009, vol. 16, No 2, pp. 247-249.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. On Pure Individuators. Organon F, 2009, vol. 16, No 3, pp. 400-405.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Raclavský, J. On the Definitions of Basic Kinds of Properties. Organon F, 2008, vol. 15, No 1, pp. 80-83.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Reformulating Tichý’s Conception of Bare Individuals . Organon F, 2008, vol. 15, No 2, pp. 143-167.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Miller’s and Taliga’s Fallacies about Verisimilitude Counting. Organon F, 2008, vol. 15, No 4, pp. 477-484.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Pure Individuators and Naked Individuals. Organon F, 2008, vol. 15, No 4, pp. 493-507.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Raclavský, J. Organon F, 2007, vol. 14, No 2, pp. 208-231.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Raclavský, J. Again on Seeking and Finding. Organon F, 2006, vol. 13, No 1, pp. 79-100.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. P. Kolář, Pravda a fakt. Organon F, 2006, vol. 13, No 1, pp. 127-132.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. On Zouhar’s Description Theory of Meaning of Proper Names. Organon F, 2006, vol. 13, No 2, pp. 207-217.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Revision of the Concept of Linguistic Fact. Organon F, 2006, vol. 13, No 4, pp. 524-534.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Raclavský, J. M. Zouhar, Podoby referencie. Organon F, 2005, vol. 12, No 1, pp. 112-116.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Finding as a Notional Attitude (II). Organon F, 2005, vol. 12, No 2, pp. 141-167.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Finding as Notional Attitude (II). Organon F, 2005, vol. 12, No 3, pp. 260-277.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

 

Articles in Organon F Supplements

2017

Raclavský, J. Abstract and Concrete Individuals and Projection. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 74-88.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Raclavský, J. A Revenge Formo f Fitch’s Paradox and its Refutation within Typing Knowledge Framework. Organon F, 2014, vol. 21, Supplementary Issue 1, pp. 138-154.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Raclavský, J. Explication and Deduction: From Simple to Ramified Theory of Types. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 37-53.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Fitch’s Paradox of Knowability and Ramified Theory of Types. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 1, pp. 144-165.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Raclavský, J. Contextualism vs. Minimalism and Methodological Principles. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 227-238.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Raclavský, J. Řešení Grellingova heterologického paradoxu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 134-148. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Raclavský, J. Holá individua nejsou bez vlastností. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 158-172. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Raclavský, J. Defining Basic Kinds of Properties. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 69-107. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Raclavský, J. Složení přirozeného jazyka z hlediska transparentní intenzionální logiky. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 78-98. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2000

Raclavský, J. Denotace a reference v hudbě. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 98-105. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF