Naši autori

Raclavský, Jiří

Príspevky v časopise Organon F

2014

Raclavský, J. Constructional vs. Denotational Conception of Aboutness. Organon F, 2014, roč. 21, č. 2, s. 219-236. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Tichý’s Possible Worlds. Organon F, 2014, roč. 21, č. 4, s. 471-491. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Raclavský, J. H. Field, Saving Truth from Paradox. Organon F, 2013, roč. 20, č. 2, s. 262-265. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Raclavský, J. Kontingentnost existence intencionálních entit. Organon F, 2012, roč. 19, č. 2, s. 227-237. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. D. Patterson (ed .), New Essays on Tarski and Philosophy. Organon F, 2012, roč. 19, č. 2, s. 266-270. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. L. Horsten, The Tarskian Turn. Deflationism and Axiomatic Truth. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 415-420. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Základy explikace sémantických pojmů. Organon F, 2012, roč. 19, č. 4, s. 488-505. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Raclavský, J. Sémantika jmen ve fikci: obhajoba a rozvinutí Tichého koncepce. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 72-83. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Holá individua a tři teze. Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 512-517. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Raclavský, J. O různých pojmech holosti. Organon F, 2010, roč. 17, č. 2, s. 227-232. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Co obnáší kontingentní existence individuí?. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 374-387. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Raclavský, J. Ryzí individuátor: oprava definice. Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 247-249. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. On Pure Individuators. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 400-405. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Raclavský, J. On the Definitions of Basic Kinds of Properties. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 80-83. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Reformulating Tichý’s Conception of Bare Individuals. Organon F, 2008, roč. 15, č. 2, s. 143-167. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Conceptual Dependence of Verisimilitude Vindicated. A Farewell to Miller’s Argument. Organon F, 2008, roč. 15, č. 3, s. 369-382. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Miller’s and Taliga’s Fallacies about Verisimilitude Counting. Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 477-484. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Ryzí individuátory a holá individua. Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 493-507. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Raclavský, J. Ontologie hudebního díla: platonismus vs. "platonismus". Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 208-231. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Conceptual Dependence of Verisimilitude (Againts Miller’s Translation Invariance Demand). Organon F, 2007, roč. 14, č. 3, s. 334-353. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Raclavský, J. Znovu o hledání a nalézání. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 79-100. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. P. Kolář, Pravda a fakt. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 127-132. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. K Zouharově deskripční teorii významu vlastních jmen. Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 207-217. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Zrevidování pojmu jazykového faktu. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 524-534. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Raclavský, J. M. Zouhar, Podoby referencie. Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 112-116. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Nalézáni jako pojmový postoj (I). Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 141-167. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Nalézání jako pojmový postoj (II): Pasívum a nenalézání. Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 260-277. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Raclavský, J. O vlivu světa 3 na svět 2 (na příkladu hudby a vědecké teorie). Organon F, 2004, roč. 11, č. 3, s. 272-277. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Raclavský, J. Abstract and Concrete Individuals and Projection. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 74-88. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Raclavský, J. Mstivá forma Fitchova paradoxu a její odmítnutí v rámci typování znalosti. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 138-154. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Raclavský, J. Explikace a dedukce: od jednoduché k rozvětvené teorii typů. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 37-53.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Raclavský, J. Fitchův paradox poznatelnosti a rozvětvená teorie typů. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 144-165. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Raclavský, J. Kontextualismus vs. minimalismus a metodologické principy. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 227-238. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Raclavský, J. Řešení Grellingova heterologického paradoxu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 134-148. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Raclavský, J. Holá individua nejsou bez vlastností. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 158-172. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Raclavský, J. Defining Basic Kinds of Properties. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 69-107. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Raclavský, J. Složení přirozeného jazyka z hlediska transparentní intenzionální logiky. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 78-98. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2000

Raclavský, J. Denotace a reference v hudbě. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 98-105. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF