Detail príspevku/publikácie

Abstract and Concrete Individuals and Projection

Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 74-88.
Súbor na stiahnutie: PDF*

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 347
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.08.2018 - 21:14
Počet stiahnutí PDF: 154

Abstrakt

Two kinds of individuals are distinguished: abstract and concrete. Whereas abstract individuals belong to our conceptual sphere, concrete individuals (i.e. particulars) individuate the world of matter. A subject investigating the external world projects abstract individuals onto concrete ones. The proposal offers a solution to various metaphysical and epistemological puzzles concerning individuals, e.g., the Ship of Theseus, the Polish Logician, problems with reidentification, or proper names.

Kľúčové slová

Individuals, particulars, Polish logician, reidentification, Ship of Theseus

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).