Organon F Authors

Hvorecký, Juraj

Articles in Organon F

2009

Hvorecký, J. Preface. Organon F, 2009, vol. 16, No 1, pp. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Hvorecký, J. J. Peregrin, Kapitoly z analytické filosofie. Organon F, 2006, vol. 13, No 2, pp. 266-270.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hvorecký, J. A conference on Paul Horwich’s work. Organon F, 2006, vol. 13, No 3, pp. 407-408.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

 

Articles in Organon F Supplements

2015

Hvorecký, J. Editorial. Organon F, 2015, vol. 22, Supplementary Issue 1, pp. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Hvorecký, J. - Koťátko, P. Introduction: John Searle in Czech Context. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 2, pp. 3-8.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hvorecký, J. Causality and Free Will. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 2, pp. 64-69.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Hvorecký, J. Hranice percepčnej teorie emócií. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 102-114. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Hvorecký, J. Realizmus mentálnych stavov. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava : Infopress, pp. 97-108. ISBN 978-80-85402-99-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Hvorecký, J. Emócie, normativita a evolúcia. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 200-206. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Hvorecký, J. Uniqueness of Intentional Objects. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 179-190. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF