Detail príspevku/publikácie

Axel Gelfert: How to Do Science with Models: A Philosophical Primer

Organon F, 2017, roč. 24, č. 4, s. 546-552.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 67
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 15.12.2017 - 13:05
Počet stiahnutí PDF: 36

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).