Detail príspevku/publikácie

Against Watkins: From a Popperian Point of View

Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 143-157.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,230
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 28.09.2023 - 16:33
Počet stiahnutí PDF: 708

Abstrakt

Tento článok pojednáva o Watkinsovom útoku na Popperovu teóriu vedy (PTV). Watkins tvrdí, že Popperova teória pravdeblízkosti (spolu s jeho teóriou koroborácie) zavádza do PTV justifikacionistické a induktivistické prvky. Cieľom článku je ukázať nepravdivosť Watkinsovej obžaloby. V PTV niet žiadneho dobrého (pozitívneho) dôvodu pre žiadnu domnienku. Podobne, neexistuje tu ani žiadny „induktívny spôsob“ získavania domnienok.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).