Naši autori

Taliga, Miloš

Príspevky v časopise Organon F

2013

Taliga, M. Pravdivosť alebo zdôvodnenie? Odpoveď M. Nuhlíčkovi. Organon F, 2013, roč. 20, č. 3, s. 384-398. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Taliga, M. Causality, Truth, and Reality. Organon F, 2010, roč. 17, č. 4, s. 488-507. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Taliga, M. Why Verisimilitude Should Not Be Dependent on Conceptual Systems. Organon F, 2008, roč. 15, č. 2, s. 191-205. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Miller, D. - Taliga, M. Through a Glass Darkly: A Final Rejoinder to Raclavský. Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 473-476. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Taliga, M. O jazykovej závislosti niektorých ocenení pravdeblízkosti. Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 187-200. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Taliga, M. Against Watkins: From a Popperian Point of View. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 143-157. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Taliga, M. Břetislav Fajkus, Současná filozofie a metodologie vědy. Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 234-236. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2013

Taliga, M. Epistemická požiadavka vedeckého realizmu vo svetle Duhem-Quinovej tézy. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 178-195. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Taliga, M. Realizmus a princíp empirizmu. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 273-290. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF