Detail príspevku/publikácie

Alternativy a kreativní činnost jako hledání

Organon F, 2003, roč. 10, č. 4, s. 380-396.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,891
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 04.12.2022 - 02:13
Počet stiahnutí PDF: 626

Abstrakt

Text rozvíjí autorovy dřívější myšlenky o úloze myšlení a usuzování v alternativách. Pojem “alternativy” je chápán jako “alternativa něčeho”, jako alternativa pro kompetentní subjekt v rámci jeho specifické situace, jako alternativa pro entity nebo procesy, které jsou s to zajistit specifické funkce. Jsou analyzovány některé typy racionálního jednání jako cílově orientovaného hledání, alternativ s lepší nebo dokonalejší kompetencí v dané problémové situaci. To se týká např. poznávacích činností, technických tvůrčích činností a tvorby ve sférách umění a kultury.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).