Naši autori

Tondl, Ladislav

Príspevky v časopise Organon F

2009

Tondl, L. Struktury rozhodování. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 381-399. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Tondl, L. Filosofické souvislosti kybernetiky. K 60. výročí kybernetiky. Organon F, 2008, roč. 15, č. 3, s. 295-303. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Tondl, L. Sémiotické funkce konceptuálního rámce. Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 278-293. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Berka, K. - Jauris, M. - Materna, P. - Tondl, L. Vzpomínka na Otakara Zicha. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 228. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Tondl, L. Alternativy a kreativní činnost jako hledání. Organon F, 2003, roč. 10, č. 4, s. 380-396. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

1995

Tondl, L. Jistota, věda a ideologie. Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 244-258. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Tondl, L. Poznámky k semiotice grafické komunikace. Organon F, 1994, roč. 1, č. 3, s. 175-191. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF