Detail príspevku/publikácie

Newton, Hegel, Marx a problém miery

Organon F, 2003, roč. 10, č. 4, s. 397-411.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,566
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 29.05.2024 - 09:27
Počet stiahnutí PDF: 764

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá konceptami miery a merania z pohľadu filozofie ako aj prírodných a spoločenských vied. Najskôr je analyzovaný Heglov prístup k týmto konceptom. Potom sú Heglove koncepty porovnávané s Marxovými ekonomickými prácami, pričom sú exemplifikované vonkajšia miera, imanentná miera a prejavenie sa imanentnej miery. Napokon je porovnávaná Newtonova práca s Marxovými ekonomickými prácami a načrtnuté sú ich podobnosti a odlišnosti.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).