Naši autori

Hanzel, Igor

Príspevky v časopise Organon F

2013

2012

2011

2009

2008

2007

Hanzel, I. Carnap a jazyk: Z Viedne do Santa Fé. Organon F, 2007, roč. 14, č. 4, s. 470-497. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Hanzel, I. Možný výklad problému miery. Organon F, 2004, roč. 11, č. 3, s. 314-318. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Hanzel, I. Newton, Hegel, Marx a problém miery. Organon F, 2003, roč. 10, č. 4, s. 397-411. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Hanzel, I. Brian Ellis a Isaac Newton o miere a meraní. Organon F, 2001, roč. 8, č. 3, s. 252-265. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Hanzel, I. Ešte raz o východiskách jednej diskusie. Odpoveď škrtiča. Organon F, 1998, roč. 5, č. 2, s. 165-186. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hanzel, I. Popperova Moa: Prírodný zákon a prírodná nevyhnutnosť. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 354-363. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Hanzel, I. Vývin pojmov. K východiskám jednej diskusie. Organon F, 1995, roč. 2, č. 4, s. 395-405. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Hanzel, I. Miroslav Král: Změna paradigmatu vědy. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 376-379. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2014

Hanzel, I. Frege’s Antipsychologism: Some Clarifications. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 42-56. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Hanzel, I. James Clerk Maxwell On Theory Constitution and Conceptual Chains. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 75-101. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Hanzel, I. Vedecká explanácia, význam a kontext. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 107-115. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Hanzel, I. What is P/F-Consequence? Some Hempelian, Carnapian and Popperian Themes. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 124-133. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Hanzel, I. RTM, Carnap, Quine and Magnitudes. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 83-93. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF