Detail príspevku/publikácie

Platónské a aristotelské pojetí intencionálních jsoucen

Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 84-95.
Súbor na stiahnutie: PDF*

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 974
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 11.12.2018 - 02:55
Počet stiahnutí PDF: 464

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).