Detail príspevku/publikácie

Platónské a aristotelské pojetí intencionálních jsoucen

Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 84-95.
Súbor na stiahnutie: PDF*

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 865
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 19.06.2018 - 02:24
Počet stiahnutí PDF: 425

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).