Naši autori

Sousedík, Stanislav

Príspevky v časopise Organon F

2013

Sousedík, S. Na závěr úvah o intencionálních jsoucnech. Organon F, 2013, roč. 20, č. 1, s. 97-105. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sousedík, S. Platónské a aristotelské pojetí intencionálních jsoucen. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 84-95. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. O čem je řeč v partikulárních větách. Organon F, 2012, roč. 19, č. 2, s. 238-247. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. O existenci a povaze intencionálních individuí. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 403-409. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Sousedík, S. Odpověď mým kritikům. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 62-68. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. K příspěvku prof. Cmoreje. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 239-244. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. Co je přesne vzato předmětem naší diskuse o existenci?. Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 518-523. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. K ontologii intencionálních jsoucen. Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 524-530. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Sousedík, S. Ještě k problematice existence. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 81-84. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. Poznámka k příspěvku prof. Materny o existenci. Organon F, 2010, roč. 17, č. 2, s. 239-240. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. Kritická poznámka k sémantickým východiskům transparetní intenzionální logiky. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 358-365. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Sousedík, S. K problému existence ve Fregeho dialogu s Pünjerem. Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 489-492. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (IV). Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 55-80. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. Poznámka k některým ontologickým a sémantickým předpokladům TIL-ky. Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 312-315. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (III). Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 308-327. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. - Sousedík, S. Transparentní intenzionální logika a problém determinismu. Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 419-439. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (II). Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 40-55. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Sousedík, S. Aristotelské pojetí individua v dnešní filosofické diskusi. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 1-12. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (I). Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 437-454. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2007

Sousedík, S. Kritický výklad Fregeho nauky o existenci obsažené v tzv. Dialogu s Pünjerem. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 152-162. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF