Detail príspevku/publikácie

Referencia vlastných mien (II): Revízia historickej teórie

Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 385-405.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,477
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 24.07.2024 - 23:43
Počet stiahnutí PDF: 743

Abstrakt

Stať sa zaoberá určitými pragmatickými črtami vlastných mien a ich správania v komunikácii. Ústredným cieľom článku je rozpracovať verziu historickej teórie referencie a nájsť správne miesto pre hlavné pojmy tejto teórie, konkrétne pojmy ako pomenovanie, prvé použitie a komunikačný reťazec. Tvrdí sa, že primárnu dôležitosť treba z teoretického hľadiska pripísať aktu pomenovania, teda aktu zavedenia vlastného mena. Na rozdiel od rozšírených názorov treba pomenovanie odlíšiť od prvého použitia vlastného mena. Tento krok nám umožní odstrániť niektoré protiargumenty. Niektoré zmeny treba urobiť aj v súvislosti s komunikačným reťazcom používania mena. Posledná časť sa týka diskusie o kritériách identity vlastných mien; domnievam sa, že najlepšími kritériami sú tie, ktoré vychádzajú z pojmu pomenovania.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).