Detail príspevku/publikácie

Demarkačná čiara medzi logickou sémantikou a empirickými teóriami „významu“

In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, s. 15-32. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,734
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.08.2020 - 11:29