Detail príspevku/publikácie

Demarkačná čiara medzi logickou sémantikou a empirickými teóriami „významu“

In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, 2006, s. 15-32. ISBN 80-967225-6-5

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,238
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.10.2018 - 20:49