Detail príspevku/publikácie

The Emergence of Structuralism and Formalism: A Conference Report

Organon F, 2017, roč. 24, č. 1, s. 135-137.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 505
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 10.12.2018 - 20:04
Počet stiahnutí PDF: 197

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).