Naši autori

Marko, Vladimír

Príspevky v časopise Organon F

2018

Marko, V. Z. Rybaříková, The Reconstruction of A. N. Prior’s Ontology. Organon F, 2018, roč. 25, č. 2, s. 283-287. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Marko, V. Toward a Demarcation of Forms of Determinism. Organon F, 2017, roč. 24, č. 1, s. 54-84. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Marko, V. Some Sketchy Notes on the Reaper Argument. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 361-387. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Marko, V. Looking for the Lazy Argument Candidates. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 363-383. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Marko, V. Looking for the Lazy Argument Candidates (2). Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 447-474. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Marko, V. Callimachus' Puzzle About Diodorus. Organon F, 1995, roč. 2, č. 4, s. 342-367. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2014

Marko, V. „Kauza Afthonios“: Ilustrácia k otázke správneho riešenia antických paradoxov. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 88-103. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Marko, V. Analogisti verzus anomalisti. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 153-162. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF