Naši autori

Špelda, Daniel

Príspevky v časopise Organon F

2006

Špelda, D. G. Thomson, Descartes. Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 261-265. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Špelda, D. René Descartes. Scientia & Conscientia. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 559-562. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF