Naši autori

Bielik, Lukáš

Príspevky v časopise Organon F

2017

David-Rus, R. - Bielik, L. Editorial. Organon F, 2017, roč. 24, č. 4, s. 436-437.
[PDF]

2014

Bielik, L. M. Picha – D. Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii. Organon F, 2014, roč. 21, č. 3, s. 409-413. (Recenzie)
[PDF]

2013

Bielik, L. K prezentácii paradoxu havranov a novej záhady indukcie. Odpoveď Eugenovi Zeleňákovi. Organon F, 2013, roč. 20, č. 2, s. 251-261. (Diskusie)
[PDF]

2012

Bielik, L. M. Zouhar, Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie. Organon F, 2012, roč. 19, č. 2, s. 270-276. (Recenzie)
[PDF]
Bielik, L. How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 325-337. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2011

Bielik, L. Tomáš Marvan, Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 128-132. (Recenzie)
[PDF]
Bielik, L. Havraní paradox, logika a metódy testovania. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 213-225. (State)
[Abstrakt] [PDF]
Bielik, L. Testovateľnosť a význam observačných a teoretických termínov. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 384-397. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2010

Bielik, L. The Demarcation Problem of Laws of Nature. Organon F, 2010, roč. 17, č. 4, s. 522-549. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2009

Bielik, L. E. Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 272-277. (Recenzie)
[PDF]
Bielik, L. M. Zouhar, Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 414-422. (Recenzie)
[PDF]

2008

Bielik, L. J. Searle, Rečové akty. Organon F, 2008, roč. 15, č. 1, s. 125-133. (Recenzie)
[PDF]

2007

Bielik, L. J. Searle, Myseľ, jazyk, spoločnosť. Organon F, 2007, roč. 14, č. 3, s. 411-417. (Recenzie)
[PDF]
Bielik, L. Hempelove kritériá explanácie v kontexte modelu historickej explanácie. Organon F, 2007, roč. 14, č. 4, s. 498-517. (State)
[Abstrakt] [PDF]

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Bielik, L. - Zouhar, M. Predslov. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 3-4.
[PDF]
Bielik, L. Ideal-Model Descriptions and Truth. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 123-131. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2013

Gahér, F. - Bielik, L. Prečo len (nutné) pravdy ako predpoklady deduktívnych úsudkov?. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 75-97.
[Abstrakt] [PDF]
Bielik, L. - Gahér, F. Využitie pojmu zhoda v hyperintenzionálnej dedukcii. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 98-111.
[Abstrakt] [PDF]

2012

Bielik, L. Abduktívny model (vedeckého) vysvetlenia. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 5-19. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2010

Bielik, L. Ku Koťátkovmu (spornému?) vymedzeniu naivného realizmu. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava : Infopress, pp. 59-66. ISBN 978-80-85402-99-5

2008

Bielik, L. Niekoľko nedostatkov Searlovej explikácie inštitucionálnych faktov. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 9-21. ISBN 978-80-969770-1-7