Organon F Authors

Bielik, Lukáš

Articles in Organon F

2017

David-Rus, R. - Bielik, L. Editorial. Organon F, 2017, vol. 24, No 4, pp. 436-437.
[PDF]

2014

Bielik, L. M. Picha – D. Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii [in ßlovak]. Organon F, 2014, vol. 21, No 3, pp. 409-413.
[PDF]

2013

2012

Bielik, L. M. Zouhar, Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie. Organon F, 2012, vol. 19, No 2, pp. 270-276.
[PDF]
Bielik, L. How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics. Organon F, 2012, vol. 19, No 3, pp. 325-337.
[Abstract] [PDF]

2011

Bielik, L. Tomáš Marvan, Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Organon F, 2011, vol. 18, No 1, pp. 128-132.
[PDF]
Bielik, L. The Raven Paradox, Logic, and Methods of Testing. Organon F, 2011, vol. 18, No 2, pp. 213-225.
[Abstract] [PDF]
Bielik, L. Testability and Meaning of Observation Terms and Theoretical Terms. Organon F, 2011, vol. 18, No 3, pp. 384-397.
[Abstract] [PDF]

2010

Bielik, L. The Demarcation Problem of Laws of Nature. Organon F, 2010, vol. 17, No 4, pp. 522-549.
[Abstract] [PDF]

2009

Bielik, L. E. Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. Organon F, 2009, vol. 16, No 2, pp. 272-277.
[PDF]
Bielik, L. M. Zouhar, Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Organon F, 2009, vol. 16, No 3, pp. 414-422.
[PDF]

2008

Bielik, L. J. Searle, Rečové akty. Organon F, 2008, vol. 15, No 1, pp. 125-133.
[PDF]

2007

Bielik, L. J. Searle, Myseľ, jazyk, spoločnosť . Organon F, 2007, vol. 14, No 3, pp. 411-417.
[PDF]
Bielik, L. Hempel’s Criteria of Explanation in the Context of the Historical Explanation Model. Organon F, 2007, vol. 14, No 4, pp. 498-517.
[Abstract] [PDF]

 

Articles in Organon F Supplements

2017

Bielik, L. - Zouhar, M. Foreword. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 3-4.
[PDF]
Bielik, L. Ideal-Model Descriptions and Truth. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 123-131.
[Abstract] [PDF]

2013

Gahér, F. - Bielik, L. Why just (Necessary) Truths as Assumptions in Deductive Inferences?. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 75-97.
[Abstract] [PDF]
Bielik, L. - Gahér, F. The Prospects of the Concept Match in Hyperintensional Deduction. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 98-111.
[Abstract] [PDF]

2012

Bielik, L. The Abductive Model of (Scientific) Explanation. Organon F, 2012, vol. 19, Supplementary Issue 1, pp. 5-19.
[Abstract] [PDF]

2010

Bielik, L. Ku Koťátkovmu (spornému?) vymedzeniu naivného realizmu. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava : Infopress, pp. 59-66. ISBN 978-80-85402-99-5

2008

Bielik, L. Niekoľko nedostatkov Searlovej explikácie inštitucionálnych faktov. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 9-21. ISBN 978-80-969770-1-7