Naši autori

Materna, Pavel

Príspevky v časopise Organon F

2018

2012

Materna, P. Funkce – procedura – konstrukce. Organon F, 2012, roč. 19, č. 3, s. 283-305. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Materna, P. Odpověď prof. Sousedíkovi. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 69-71. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Materna, P. Denotation and Reference. Organon F, 2010, roč. 17, č. 1, s. 3-20. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. Existence jako predikáty řádů vyšších než 1. Organon F, 2010, roč. 17, č. 2, s. 235-238. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. Znovu o existenci. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 355-357. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. Ještě k existenci jednotlivin. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 366-368. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Duží, M. - Jespersen, B. - Materna, P. Points of View from a Logical Perspective (II). Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 5-31. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. Jak snadno vyvrátit karikaturu realismu. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 92-97. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. - Materna, P. K jubileu Pavla Cmoreje. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 134-135. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Duží, M. - Jespersen, B. - Materna, P. Points of View from a Logical Perspective (I). Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 277-305. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Materna, P. - Niederle, R. Profesor Pavel Materna slaví životní jubileum. Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 176-192. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Berka, K. - Jauris, M. - Materna, P. - Tondl, L. Vzpomínka na Otakara Zicha. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 228. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. The So-Called Myth of Museum. Organon F, 2004, roč. 11, č. 3, s. 229-242. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Materna, P. Dva omyly Bělohradovy kritiky. Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 81-83. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Materna, P. - Sousedík, S. Transparentní intenzionální logika a problém determinismu. Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 419-439. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Materna, P. - Cmorej, P. K transparentnej teórii pojmov (I). Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 176-191. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. Dva druhy propozičních postojů. Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 243-256. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. - Cmorej, P. K transparentnej teórii pojmov (II). Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 302-319. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Kolář, P. - Materna, P. O definici a pojmu toho, co není. Organon F, 1994, roč. 1, č. 1, s. 4-16. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Materna, P. Cmorejovy dialogy. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 64-73. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Materna, P. Nejednoznačnost výrazu přirozeného jazyka při stejném významu jeho složek. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 99-104. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. Expresivita logické analýzy přirozeného jazyka. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 112-116.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Materna, P. Pojem problému z hlediska teorie konstrukcí. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 137-144. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Materna, P. Třída – vlastnost – pojem. In: Individuals and Properties. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 26-31. ISSN 1335-0668
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Duží, M. - Materna, P. Co je a co není kontextualismus. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 11-21. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. - Duží, M. Realismus a konstruktivismus z hlediska TIL. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava : Infopress, pp. 75-84. ISBN 978-80-85402-99-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Materna, P. Some Problems Connected with a Procedural Theory of Concepts. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 123-131. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

2006

Materna, P. Pragmatika a sémantika. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 9-14. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2002

Materna, P. Kardinalita množiny tautologií. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 97-99. ISBN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Materna, P. Smysl, denotace a reference. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 9-15. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF