Naši autori

Jozef Šiška

 

Príspevky v prílohách časopisu

2013

Šimko, A. - Šiška, J. Logic Programming and Interactive Applications. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 187-205.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF