Naši autori

Dubnička, Ján

Príspevky v časopise Organon F

2008

Dubnička, J. R. Kirshner, Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování . Organon F, 2008, roč. 15, č. 3, s. 409-418. (Recenzie)
[PDF]

2006

Dubnička, J. Priestor, čas a kvantová gravitácia. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 506-523. (State)
[Abstrakt] [PDF]

2001

Dubnička, J. I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science. Organon F, 2001, roč. 8, č. 4, s. 463-465. (Recenzie)
[PDF]

1997

Dubnička, J. - Krempaský, L. Chaotický dialóg o chaose. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 279-296. (Dialógy)
[PDF]
Dubnička, J. John D. Barrow: Pôvod vesmíru. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 419-423. (Recenzie)
[PDF]

1995

Dubnička, J. Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 102-108. (Recenzie)
[PDF]
Dubnička, J. Je "teória všetkého" principiálne možná?. Organon F, 1995, roč. 2, č. 2, s. 173-179. (Dialógy)
[PDF]

 

2010

Dubnička, J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 116-135. ISBN 978-80-89491-00-1

2009

Dubnička, J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 185-199. ISBN 978-80-969770-4-8

2004

Dubnička, J. Priestor, čas a teória strún. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 259-269. ISBN 80-967225-1-4

1998

Dubnička, J. Problém smeru času. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 135-143. ISSN 1335-0668