Naši autori

Dubnička, Ján

Príspevky v časopise Organon F

2008

2006

Dubnička, J. Priestor, čas a kvantová gravitácia. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 506-523. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Dubnička, J. I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science. Organon F, 2001, roč. 8, č. 4, s. 463-465. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Dubnička, J. - Krempaský, L. Chaotický dialóg o chaose. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 279-296. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dubnička, J. John D. Barrow: Pôvod vesmíru. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 419-423. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Dubnička, J. Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 102-108. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dubnička, J. Je "teória všetkého" principiálne možná?. Organon F, 1995, roč. 2, č. 2, s. 173-179. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2010

Dubnička, J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 116-135. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Dubnička, J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 185-199. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

1998

Dubnička, J. Problém smeru času. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 135-143. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF