Organon F Authors

Dubnička, Ján

Articles in Organon F

2008

Dubnička, J. R. Kirshner, Výstřední vesmír. Explodující hvězdy, temná energie a zrychlování . Organon F, 2008, vol. 15, No 3, pp. 409-418.
[PDF]

2006

Dubnička, J. Space, Time, and Quantum Gravitation. Organon F, 2006, vol. 13, No 4, pp. 506-523.
[Abstract] [PDF]

2001

Dubnička, J. I. Hanzel, The Concept of Scientific Law in the Philosophy of Science. Organon F, 2001, vol. 8, No 4, pp. 463-465.
[PDF]

1997

Dubnička, J. - Krempaský, L. A Chaotic Dialogue on Chaos. Organon F, 1997, vol. 4, No 3, pp. 279-296.
[PDF]
Dubnička, J. John D. Barrow: Pôvod vesmíru. Organon F, 1997, vol. 4, No 4, pp. 419-423.
[PDF]

1995

Dubnička, J. Paul Davies: Posledné tri minúty. Úvahy o konečnom osude vesmíru. Organon F, 1995, vol. 2, No 1, pp. 102-108.
[PDF]
Dubnička, J. Is "The Theory of Everything" Possible?. Organon F, 1995, vol. 2, No 2, pp. 173-179.
[PDF]

 

2010

Dubnička, J. Priestor a čas v kontexte teórie kvantovej gravitácie. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 116-135. ISBN 978-80-89491-00-1

2009

Dubnička, J. Teória strún a nový fyzikálny obraz sveta. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 185-199. ISBN 978-80-969770-4-8

2004

Dubnička, J. Priestor, čas a teória strún. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 259-269. ISBN 80-967225-1-4

1998

Dubnička, J. Problém smeru času. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 135-143. ISSN 1335-0668