Naši autori

Černík, Václav

Príspevky v časopise Organon F

2000

Černík, V. Realizmus či antirealizmus. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 64-70. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Cmorej, P. - Černík, V. Druhý dialóg o bytí. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 50-69. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Černík, V. E. Gilson: Bytí a někteří filosofové. Organon F, 1998, roč. 5, č. 2, s. 199-205. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Černík, V. Kantova kritika praktického rozumu a praktického usudzovania. Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 229-249. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Černík, V. Fiktívny dialóg s dvojníkom istého kritika. Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 59-70. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Černík, V. Aristoteles o hybnom princípe konania. Organon F, 1994, roč. 1, č. 3, s. 192-207. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Černík, V. Aristoteles o praktickom usudzovaní. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 279-291. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF