Naši autori

Hrušovský, Igor

Príspevky v časopise Organon F

1997

Hrušovský, I. Z nepublikovaných dialógov Igora Hrušovského. Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 156-175. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Hrušovský, I. Kritika intuitívneho realizmu. Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 46-56. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hrušovský, I. Losského teória pravdy. Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 282-293. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Hrušovský, I. Dieška o Leninovi. Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 294-297. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF