Organon F Authors

Gahér, František

Articles in Organon F

2015

Gahér, F. Logic versus Linguistics on Sentential Connectives. Organon F, 2015, vol. 22, No 3, pp. 395-424.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

2012

Gahér, F. Only. Organon F, 2012, vol. 19, No 3, pp. 306-324.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Gahér, F. V. Svoboda a kol., Logika a přirozený jazyk. Organon F, 2011, vol. 18, No 2, pp. 261-269.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Gahér, F. P. Cmorej, Analytické filozofické skúmania. Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 126-130.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Gahér, F. Anaphora from the Point of View of TIL. Organon F, 2005, vol. 12, No 2, pp. 204-215.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Gahér, F. Vojtěch Kolman, Logika Gottloba Frega. Organon F, 2003, vol. 10, No 2, pp. 223-226.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Gahér, F. Vendelín Alexander Čunderlík (The Necrologue). Organon F, 2002, vol. 9, No 4, pp. 473-474.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Gahér, F. Gottlob Frege - His Life and Work. Organon F, 2000, vol. 7, No 1, pp. 13-28.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. Stoic Logic versus Aristotelian Logic. Organon F, 2000, vol. 7, No 4, pp. 379-415.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Gahér, F. J. Barnes: Logic and Imperial Stoa. Organon F, 1999, vol. 6, No 1, pp. 88-95.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Gahér, F. The Principles of Stoic Physics. Organon F, 1998, vol. 5, No 1, pp. 1-30.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

1994

Gahér, F. The Stoics' Semantics. Organon F, 1994, vol. 1, No 4, pp. 292-320.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Articles in Organon F Supplements

2017

Gahér, F. Logic, Normativity and Connative Facts. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 27-49.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Gahér, F. What Kind of Logic Could Be Used in Law?. Organon F, 2014, vol. 21, Supplementary Issue 1, pp. 20-41.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Gahér, F. Editorial. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. On “Without”. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 1, pp. 24-43.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gahér, F. - Bielik, L. Why just (Necessary) Truths as Assumptions in Deductive Inferences?. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 75-97.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Gahér, F. The Prospects of the Concept Match in Hyperintensional Deduction. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 98-111.
[Abstract] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Gahér, F. Demarkačná čiara medzi logickou sémantikou a empirickými teóriami „významu“. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 15-32. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2002

Gahér, F. Anafora a pojmové postoje. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 130-155. ISBN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Gahér, F. Signifikácia verzus supozícia. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 68-87. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998