Organon F Authors

Gahér, František

Articles in Organon F

2015

Gahér, F. Logic versus Linguistics on Sentential Connectives. Organon F, 2015, vol. 22, No 3, pp. 395-424.
[Abstract] [PDF]

2013

2012

Gahér, F. A Revision of the Notions of Sufficient Condition and Necessary Condition. Organon F, 2012, vol. 19, No 1, pp. 16-37.
[Abstract] [PDF]
Gahér, F. Only. Organon F, 2012, vol. 19, No 3, pp. 306-324.
[Abstract] [PDF]

2011

Gahér, F. V. Svoboda a kol., Logika a přirozený jazyk. Organon F, 2011, vol. 18, No 2, pp. 261-269.
[PDF]

2010

Gahér, F. P. Cmorej, Analytické filozofické skúmania. Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 126-130.
[PDF]
Gahér, F. M. Zouhar, Teória kvantifikácie a extenzionálna sémantika prirodzeného jazyka. Organon F, 2010, vol. 17, No 1, pp. 130-133.
[PDF]

2005

Gahér, F. Anaphora from the Point of View of TIL. Organon F, 2005, vol. 12, No 2, pp. 204-215.
[PDF]

2003

Gahér, F. Vojtěch Kolman, Logika Gottloba Frega. Organon F, 2003, vol. 10, No 2, pp. 223-226.
[PDF]

2002

Gahér, F. Vendelín Alexander Čunderlík (The Necrologue). Organon F, 2002, vol. 9, No 4, pp. 473-474.
[PDF]

2000

Gahér, F. Gottlob Frege - His Life and Work. Organon F, 2000, vol. 7, No 1, pp. 13-28.
[PDF]
Gahér, F. Stoic Logic versus Aristotelian Logic. Organon F, 2000, vol. 7, No 4, pp. 379-415.
[Abstract] [PDF]

1999

Gahér, F. Is This a Response to the Article "This is not a Book"?. Organon F, 1999, vol. 6, No 1, pp. 70-76.
[PDF]
Gahér, F. J. Barnes: Logic and Imperial Stoa. Organon F, 1999, vol. 6, No 1, pp. 88-95.
[PDF]
Gahér, F. Remarks on Bolzano's Derrivability and Its Usefulness for the Concept of Necessity. Organon F, 1999, vol. 6, No 2, pp. 154-157.
[PDF]

1998

Gahér, F. The Principles of Stoic Physics. Organon F, 1998, vol. 5, No 1, pp. 1-30.
[Abstract] [PDF]

1997

Gahér, F. The Principles of Stoic Physics I. Cosmos as Dynamic Continuum. Organon F, 1997, vol. 4, No 3, pp. 215-245.
[Abstract] [PDF]

1994

Gahér, F. The Stoics' Semantics. Organon F, 1994, vol. 1, No 4, pp. 292-320.
[Abstract] [PDF]

 

Articles in Organon F Supplements

2017

Gahér, F. Logic, Normativity and Connative Facts. Organon F, 2017, vol. 24, Supplementary Issue 1, pp. 27-49.
[Abstract] [PDF]

2014

Gahér, F. What Kind of Logic Could Be Used in Law?. Organon F, 2014, vol. 21, Supplementary Issue 1, pp. 20-41.
[Abstract] [PDF]

2013

Gahér, F. Editorial. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 3-4.
[PDF]
Gahér, F. On “Without”. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 1, pp. 24-43.
[Abstract] [PDF]
Gahér, F. - Bielik, L. Why just (Necessary) Truths as Assumptions in Deductive Inferences?. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 75-97.
[Abstract] [PDF]
Bielik, L. - Gahér, F. The Prospects of the Concept Match in Hyperintensional Deduction. Organon F, 2013, vol. 20, Supplementary Issue 2, pp. 98-111.
[Abstract] [PDF]

2006

Gahér, F. Demarkačná čiara medzi logickou sémantikou a empirickými teóriami „významu“. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 15-32. ISBN 80-967225-6-5

2004

Gahér, F. Modality a hranice abstrakcie vo filozofii. In: Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava : Veda, pp. 67-83. ISBN 80-967225-1-4

2002

Gahér, F. Anafora a pojmové postoje. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 130-155. ISBN 1335-0668

2000

Gahér, F. Signifikácia verzus supozícia. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 68-87. ISSN 1335-0668

1998

Gahér, F. Problém identity v stoickej filozofii. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 99-113. ISSN 1335-0668