Obsah ročníka

 

Ročník 1 (1994)

Cmorej, P. Príhovor k čitateľom   [PDF] 1-3
State
Kolář, P. - Materna, P. O definici a pojmu toho, co není [Abstrakt] [PDF] 4-16
Sedová, T. V tieni postmoderny [Abstrakt] [PDF] 17-28
Peregrin, J. Post-analytická filosofie [Abstrakt] [PDF] 89-108
Rybár, J. Epistemológia ako vedná disciplína? [Abstrakt] [PDF] 109-122
Tondl, L. Poznámky k semiotice grafické komunikace [Abstrakt] [PDF] 175-191
Černík, V. Aristoteles o hybnom princípe konania [Abstrakt] [PDF] 192-207
Černík, V. Aristoteles o praktickom usudzovaní [Abstrakt] [PDF] 279-291
Gahér, F. Stoická sémantika [Abstrakt] [PDF] 292-320
Riška, A. Whitehead as a Logician [Abstrakt] [PDF] 321-327
Preklady
Tichý, P. Jednotliviny a ich roly (I)   [PDF] 29-42
Tichý, P. Jednotliviny a ich roly (II)   [PDF] 123-132
Tichý, P. Jednotliviny a ich roly (III)   [PDF] 208-224
Tichý, P. Jednotliviny a ich roly (IV)   [PDF] 328-333
Dialógy
Úsilie o exaktnú filozofiu (po 28 rokoch)   [PDF] 43-75
Kováč, L. - Rybár, J. Úsilie o vedeckú epistemológiu   [PDF] 133-141
Cmorej, P. - Martinka, J. Prvý dialóg o bytí   [PDF] 225-237
Cmorej, P. - Rybár, J. Piagetovo chápanie logicko-matematických entít   [PDF] 334-353
Rozhľady
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (I)   [PDF] 76-82
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (II)   [PDF] 149-159
Mihina, F. K. R. Popper - vedec, humanista a patriarcha západnej filozofie 20. storočia   [PDF] 160-166
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (III)   [PDF] 251-259
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (IV)   [PDF] 363-372
Recenzie
Peregrin, J. Jonathan Culler: Saussure   [PDF] 83-85
Bakoš, O. Norman Malcolm: Ludwig Wittgenstein v spomienkach   [PDF] 85-87
Sedová, T. Józef M. Bochenski: Wspólczesne metody myslenia   [PDF] 167-168
Kvasz, L. Donald Gillies: Frege, Dedekind and Peano on the Foundations of Arithmetics   [PDF] 169-173
Kamhal, D. Willard Van Ornam Quine: Hledání pravdy   [PDF] 373-375
Hanzel, I. Miroslav Král: Změna paradigmatu vědy   [PDF] 376-379
Diskusie - polemiky
Marcelli, M. Malá chvála skrytej slovenskej postmoderny   [PDF] 142-148
Viceník, J. Filozofia, veda, metodológia vied a exaktnosť   [PDF] 238-249
Cmorej, P. Kajúcne priznanie   [PDF] 250
Sedová, T. Postmoderná situácia a situácia postmoderny   [PDF] 354-362
Miscelaneá
In memoriam Pavla Tichého   [PDF] 260-267