Obsah ročníka

 

Ročník 3 (1996)

State
Cmorej, P. Čo je a čo nie je súčasná analytická filozofia [Abstrakt] [PDF] 1-8
Kocianová, S. Solipsizmus a metafyzika traktátu [Abstrakt] [PDF] 9-21
Duží, M. Propoziční postoje, homonymie, synonymie a ekvivalence výrazů [Abstrakt] [PDF] 101-112
Rybár, J. Predtým, než sa pokúsiš niekoho zmeniť [Abstrakt] [PDF] 113-124
Zlatoš, P. Gödelov ontologický dôkaz existencie Boha [Abstrakt] [PDF] 211-238
Cmorej, P. Empirické esenciálne vlastnosti [Abstrakt] [PDF] 239-261
Peregrin, J. Dynamická sémantika a dynamická logika [Abstrakt] [PDF] 333-348
Cmorej, P. Gödelov dôkaz existencie Boha a množinové chápanie vlastností [Abstrakt] [PDF] 349-358
Rybár, J. Mäkkýše, Aristoteles a deti [Abstrakt] [PDF] 359-367
Preklady
Meinong, A. O teórii predmetov   [PDF] 22-45
Meinong, A. O teórii predmetov (pokračovanie)   [PDF] 125-140
Frege, G. Myšlienka: Logické skúmanie   [PDF] 262-281
Davidson, D. K vlastnej myšlienke pojmovej schémy   [PDF] 368-382
Dialógy
Hrušovský, I. Kritika intuitívneho realizmu   [PDF] 46-56
Losskij, N.O. Odpoveď Dr. I. Hrušovskému na jeho kritiku intuitívneho realizmu   [PDF] 57-61
Dieška, J. Problém noetického realizmu v Leninovom diele "Materializmus a empiriokriticizmus"   [PDF] 141-180
Hrušovský, I. Losského teória pravdy   [PDF] 282-293
Hrušovský, I. Dieška o Leninovi   [PDF] 294-297
Kopčok, A. Na okraj jedného historicko-filozofického návratu   [PDF] 298-307
Gál, E. - Rybár, J. O epistemológii, filozofii mysle a kognitívnych vedách   [PDF] 383-393
Diskusie - polemiky
Sedová, T. Posledná konfrontácia - Odpoveď M. Marcellimu   [PDF] 62-70
Sýkora, P. Dojčenské štádium postmoderny na Slovensku   [PDF] 71-77
Cmorej, P. K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi   [PDF] 78-86
Cmorej, P. O jednom pokuse priškrtiť logiku   [PDF] 181-190
Kanovský, M. Niekoľko poznámok k piatim tézam M. Kanovského   [PDF] 308-311
Kvasz, L. Vývin pojmov - tretie pokračovanie   [PDF] 394-408
Kanovský, M. Niekoľko poznámok k niekoľkým poznámkam   [PDF] 409-412
Rozhľady
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (I)   [PDF] 87-93
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (II)   [PDF] 191-198
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (III)   [PDF] 312-319
Gálik, D. Teória evolúcie z pohľadu filozofie (IV)   [PDF] 413-420
Recenzie
Duží, M. F. Gahér: Logika pre každého   [PDF] 94-96
Staríček, I. Związek przyczynowy a logika przyczynovośći   [PDF] 96-99
Duží, M. P. Materna: Svět pojmů a logika   [PDF] 199-202
Zouhar, M. S. Neale: Descriptions   [PDF] 203-209
Staríček, I. Matematyczność przyrody   [PDF] 320-324
Mihina, F. Karl R. Popper: Hľadanie lepšieho sveta   [PDF] 325-329
Zouhar, M. Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning   [PDF] 421-432
Konrád, R. Co je analytický výrok?   [PDF] 432-433
Miscelaneá
Andreanský, E. Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) - Nekrológ   [PDF] 330-331
Oznam Slovenského filozofického združenia   [PDF] 332
Sedová, T. Glosa o jednom podujatí   [PDF] 434-435
Informácia Slovenského filozofického združenia   [PDF] 436