Naši autori

Rybár, Ján

Príspevky v časopise Organon F

2004

2001

Rybár, J. Bankrot v klube dialektikov. Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 74-78. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Rybár, J. Proti dialektickému chytráctvu. Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 192-195. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Gál, E. - Rybár, J. - Sedová, T. - Viceník, J. Doktrína realizmu: Nutnosť alebo prívesok. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 372-393. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Gál, E. - Novosád, F. - Rybár, J. - Viceník, J. Epistemologický relativizmus: Áno a nie. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 387-402. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Rybár, J. Predtým, než sa pokúsiš niekoho zmeniť. Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 113-124. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Rybár, J. Mäkkýše, Aristoteles a deti. Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 359-367. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Gál, E. - Rybár, J. O epistemológii, filozofii mysle a kognitívnych vedách. Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 383-393. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Rybár, J. Kelemen, J.: Strojovia a agenty. Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 322-326. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Rybár, J. Epistemológia ako vedná disciplína?. Organon F, 1994, roč. 1, č. 2, s. 109-122. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kováč, L. - Rybár, J. Úsilie o vedeckú epistemológiu. Organon F, 1994, roč. 1, č. 2, s. 133-141. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Rybár, J. Piagetovo chápanie logicko-matematických entít. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 334-353. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2000

1998

Rybár, J. Poznanie a jazyk. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 49-54. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF