Časopisy

Filozofický ústav vydáva dva odborné filozofické časopisy, Filozofiu, ktorá je určená pre široké odborné filozofické publikum, a Organon F, časopis zameraný na analytickú filozofiu, filozofiu vedy a logiku.

Filozofia je akademický časopis, ktorý uverejňuje výsledky základného výskumu z oblasti filozofie a príbuzných disciplín (metafyzika, etika, epistemológia, filozofia mysle, dejiny filozofie, sociálna a politická filozofia). Časopis je otvorený pre všetkých autorov nezávisle od ich metodológie, resp. myšlienkovej orientácie.

Filozofia vychádza desaťkrát do roka (mesačne okrem mesiacov júl a august).

 

 

Organon F je analyticky zameraný medzinárodný vedecký časopis. Uverejňujú sa v ňom state, ktoré sa týkajú širokého spektra problémov súčasnej analytickej filozofie. Redakcia časopisu preto privíta vedecké príspevky z filozofie jazyka, filozofie mysle, filozofie vedy, epistemológie, ontológie, filozofickej logiky atď. Príležitostne sa v časopise publikujú aj analyticky zamerané články z etiky, estetiky, sociálnej filozofie, dejín logiky a dejín filozofie.

Organon F vychádza štvrťročne (vo februári, máji, auguste a novembri).

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava