Oddelenie dejín slovenského filozofického a politického myslenia

Charakteristika

Oddelenie sa venuje výskumu filozofického a politického myslenia na Slovensku s dôrazom na jeho vývoj pred rokom 1918, ale aj na inovatívne prvky v myslení 60. rokov 20. storočia. Súčasťou výskumu je aj upresňovanie pojmového aparátu ako prostriedku na uchopenie jeho viacrozmernosti.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka