Oddelenie sociálnej filozofie

Charakteristika

Oddelenie sa zameriava na analýzu premien foriem integrácie a diferenciácie súčasných spoločností, na analýzu vybraných problémov etiky, predovšetkým etiky cnosti ako závažného momentu morálnej voľby, a ekofilozofie, ako aj na analýzu vybraných problémov fenomenológie.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka