Redakcia časopisu FILOZOFIA

Šéfredaktorka

Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: dagmars1@seznam.cz

Jazyková redaktorka

Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: Lubica.Habova@savba.sk

Sekretárka redakcie

Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk

Domovská stránka časopisu

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka